Fandom

World of Warcraft Wiki

Amani Birodalom

834pages on
this wiki
Add New Page
Vitalap0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Az Amani birodalom az egyik első államszervezet volt Azerothon - kb. 16 ezer évvel ezelőtt, a kaldoreiek (night elfek) megjelenése előtt már létezett az akkori Kalimdor középső részét uraló forest troll királyság - északon a későbbi ice trollok ősei alapították meg az aprócska Gundrakot, míg délkeleten a jungle troll törzsek a Gurubashi Birodalmat. Az Amani és a Gurubashi trollok nem kedvelték egymást, de nem igazán háborúztak - lévén volt egy közös ellenfelük: a rovarszerű aqirok birodalma, Azj'Aqir. A trollok évezredekig harcoltak, és végül győztek, míg az aqirok túlélői kettészakadtak: a déli csoport megalapította Ahn'Qirajt és a qiraji, illetve a silithid fajjá alakult, míg az északiak létrehozták Azjol-Nerubot és belőlük lettek a nerubianok. Az Amani trollok egyik törzse a győzelem után nyugatra vándorolt, és később már nem hallott felőlük senki - viszont azon a területen volt a Well of Eternity, és az elköltözésük után tűntek fel a night elfek, így egyes vélekedések szerint ez a trolltörzs lehetett a kaldoreiek őse. A night elfek fejlettebbnek és felsőbbrendűnek tartották magukat, így háborúba kezdtek a trollokkal. Ez a háború is évszázadokig tartott, és a night elfek visszaszorították a trollokat, és elfoglalták Kalimdor területének nagyobbik részét. Azonban az uralkodójuk, Queen Azshara hataloméhségében - és őrületében - meg akarta idézni a Burning Legion démonainak vezetőjét, Sargerast Azerothra... és ezt követően a night elf ellenállók - kiegészülve a taurenekkel, az earthenekkel és a furbolgokkal - polgárháborút kezdtek királnőjük követői és a démonok ellen. A trollok nem vettek részt a háborúban, bár a megmaradt területeiket megvédték; ám a Well of Eternity pusztulása és a Kalimdort darabokra szakító katasztrófa, a Sundering után ők sem tudtak igazán komoly erőt felmutatni egy ideig. Ezután a Gurubashi Birodalom a létrejött új kontinensek közül a keletin, Azerothon foglalta el a déli területeket (bár egy törzs, a Sandfury Kalimdor déli részén, a tanarisi sivatagban maradt), míg az Amani túlélők Azeroth északi részeit, a később Lordaeronként ismert területet foglalták el. Miután a Kalimdorról száműzott Highborne night elfek (a későbbi high elfek) megérkeztek Lordaeronba, azonnal összetűzésbe kerültek a trollokkal az évezredes viszály folytatásaként, és ez akkor mélyült el, amikor az eredetileg Tirisfal Grove-ban letelepedett high elfek Quel'thalasba költöztek. A terület szent hely volt a trollok számára, akik első számú célja volt a betolakodók kiűzése. A hadiszerencse az évszázadok során melléjük is szegődött, és az Amani Birodalom kiirtással fenyegette Quel'thalas lakóit. Ekkor a high elfek követeket küldtek a viszonylag frissen megalakult Arathor királyához, Thoradinhoz, és kitanították az első 100 mágust az emberek közül. Ezután a high elfek és az arathiak együttes erővel támadták meg a trollokat, és az Alterac Mountainsnél lezajlott csatában gyakorlatilag az utolsó szálig lemészárolták a troll sereget.

Forest Troll

A trollok nem tértek többé magukhoz a vereségből, ami az utolsó troll birodalom bukását jelentette (a Gurubashi Birodalom már korábban felbomlott a polgárháborúnak köszönhetően), és a különböző törzseik különböző helyeken telepedtek le: az Amani törzs Zul'Amanban, a Witherbark törzs Arathi Highlandsen és Hinterlandsen, a Shadowglen törzs Siverpine Forestben, a Mossflayer törzs Lordaeronban, a Vilebranch törzs Hinterlandsen, a Shadowpine törzs Quel'thalasban, a Firetree és a Smolderthorn törzsek szintén Lordaeronban, míg a Revantusk törzsnek nem volt állandó lakhelye. A forest trollok folyamatosan háborúztak az emberekkel, a high elfekkel és egymással is, egészen addig, amíg fel nem tűnt egy karizmatikus vezető, aki összefogta a troll törzseket: Zul'jin. Azt tervezte, hogy megtámadja Quel'thalast és visszaszerzi a szent földet - és ehhez jó alkalmat kínált, amikor a Második Háború alatt Orgrim Doomhammer felajánlotta nekik, hogy csatlakozzanak a Hordához. Zul'jin ezt elutasította, de amikor az ork, goblin és ogre erők kiszabadították az emberek fogságából, már hajlandó volt a csatlakozásra. A Horda és a trollok ostrom alá vették Quel'thalast, amivel a high elfeket rávették, hogy csatlakozzanak az Alliance-hez. Azonban amikor Doomhammer a Hordát Lordaeron ellen fordította és feladta Quel'thalas ostromát, Zul'jin megszakította a kapcsolatokat velük - kivéve a Firetree és a Smolderthorn törzseket, amelyek továbbra is követték Doomhammert, majd később Rend Blackhandet és az ő Dark Horde-ját. A Firetree törzs a jelek szerint azóta felmorzsolódott, mert nincs nyomuk, de a Smolderthorn trollok a mai napig Blackrock Spire-ben vannak és Blackhandet szolgálják. A forest trollok a Firetree és a Smolderthorn törzsek tagjait őrültnek tartják, amiért egy megnyerhetetlen háborút vívnak a mai napig, és a Hordát is ellenségnek és árulónak tartják számon.

Zul'jin

Zul'jin a Revantusk törzzsel maradt, akik a legkisebb forest troll törzsként a legtöbb támadásnak voltak kitéve - és Zul'jin eltűnése után Hinterlands keleti partjára költöztek. Zul'jint halottnak hitték - de mint később kiderült, a high elfek fogságába került, akik megkínozták és fél szemére megvakították, de Zul'jin később a bal karja árán meg tudott menekülni és Zul'Amanba ment. A forest troll törzsek közül a Shadowglen törzs a Harmadik Háborúban elpusztult: amikor Tyrande Scourge ostrom alá került, Illidan és naga szövetségesei a leggyorsabb útvonalon akartak eljutni hozzá, ami a trollokon át vezetett - így kiirtották a törzset. A Mossflayerek szintén a Harnadik Háború áldozatai lettek: a Scourge által meggyengített emberek területein elkezdtek terjeszkedni, de a plague őket sem hagyta érintetlenül. Amikor egy vadászatra indult csapat tagjai hosszas keresés után végül látszólag egészséges vadállatokra bukkantak és a zsákmányból etek is, maguk is megfertőződtek és élőhalottá váltak - őket ma Undercroftnál találhatjuk. Egyiküket, Hameyát visszaküldték a Mossflayer erősségbe, Zul'Masharba a többiek megfertőzésére, de ő még megőrzött annyit magából, hogy egy jegyzetben segítséget kérjen. A Zul'Masharba érkező kalandorok azonban rengeteg friss sír mellett néhány még élő Mossflayer trollt, és élőhalottakat találtak csak, köztük Hameyát is. A Revantusk trollok, amikor hírül vették Thrall kísérletét a Horda megújítására, követeket küldtek hozzá a régi szövetség szellemében - az ajánlatuk szerint a falujuk a Horda bázisa lehet Azeroth északkeleti részén, cserébe segítenek nekik fennmaradni az ellenséges Witherbark és Vilebranch törzsekkel szemben. Thrall elfogadta ezt az ajánlatot, ami miatt a Revantusk törzs státusza szintén áruló a forest trollok között - ugyanakkor ők is árulónak tartják a többi törzset, amiért nem tartják magukat a régi szavukhoz. Maga Zul'jin az Alliance-t mindig is ellenségének tartotta, és amikor korábbi kínzóinak, az immár blood elfeknek a Horda tagságot ajánlott fel, őket is megtagadta. Az Amani törzs vezetőinek segítségével megidéztette a forest trollok loa istenei közül néhányat, és az ő erejükkel felvértezve támadást tervezett a blood elfek ellen - de ehelyett az Alliance és a Horda támadása ellen kellett védekeznie Zul'Amanban, azonban harcosait felmorzsolták, és ő maga is meghalt.

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki