FANDOM


Pengeöklű Kargath (vagy Pengeöklű Korgath) a Fel Horda vezetője és a Széthasadt Kéz klán alapítója és hadura. A "Pengeöklű" utónevet az után kapta, miután levágta saját kezét, hogy kiszabadítsa magát fogságából és helyére egy kaszát rakatott.

Leírás Szerkesztés

Kargath egy klántalan ork volt az Ogrék rabigája alatt és mint minden hasonló orknak, neki is szabadságot ígértek, ha az arénában gladiátorként képes 100 harcost
Ogrehead.jpg
legyőzni. A küzdelmek során nem akadt olyan aki képes lett volna őt legyőzni. Az utolsó viadal során Kargath egy törött kardot kapott fegyverként egy olyan ellenféllel szemben aki felszereltségében messze felülmúlta őt. Ravaszságát kihasználva, a pengéről visszaverődő nap sugarát ellenfele szemébe irányította, és ebből előnyt kovácsolva könnyűszerrel legyőzte őt. Ám az Aréna ura nem tartotta be ígéretét és visszazárta őt az Aréna alatti tömlöcbe, minden további harcot megtagadva tőle. De Kargath nem nyugodott bele sorsába. Ehelyett felmarkolt egy éles követ és saját lekötözött kezét levágva kiszabadította magát. Majd sorstársai felé vetette a követ, és e szavakkal buzdította őket ugyanerre "Legyen meg a bosszútok". Miután a többi rab is hasonlóképp cselekedett, lázadás tört ki az arénában, ahol minden egyes Ogrét lemészároltak, köztük az Aréna urát is . Így alakult meg a Széthasadt Kéz klán.

Hadúri tisztsége mellett tagságot nyert az Árny Tanácsba, az egyetlen nem boszorkánymester a tagok közül.

Miután az első hullám átment az Azerothba vezető átjárón, Pengeöklű -akarata ellenére- Draneorban maradt a sámán, Ner'Zhul felügyelete alatt, akit csupán klánjának létszáma, és az Ogre sámán, Dentarg állandó jelenléte óvta meg tőle. Miután a Vérző Mélység klán évekkel később visszatért, Pengeöklű azonnal önként jelentkezett az Azerothi invázióra, annak reményében, hogy dicső bosszút állhat az embereken társai elvesztése miatt.

A Sötét Átjárón Túl (Beyond the Dark Portal) Szerkesztés

Amint a Szövetség átlépett Draneorba, azonnal felállítottak egy előőrsöt a Becsület Erődjét (Honor Hold). Onnét egyenesen a Pokoltűz Fellegvár (Hellfire Citadel) felé nyomultak, mivel úgy hitték Ner'Zhul ott tartózkodik. De helyette Kargath és Dentarg várta őket, akiket csaliként hagytak hátra, hogy időt adjanak Ner'Zhulnak egy újabb átjáró megnyitására a Fekete Templomban. Alleria kószái leverték az előőrsöt és megnyitották az erődbe vezető kaput a Szövetség előtt, akik Kargath klánjának jórészét levágták. Dentargot maga Kargath ölte meg, mikor rájött hogy őt csupán meghalni hagyták ott, és klánja maradékával visszavonult. Annak reményében, hogy a szövetséget megállíthatja és hogy visszakapja helyét a Hordában, Nagrandba menekült, ahol megpróbálta rávenni Geyah anyát hogy harcosokat adjon neki. Mivel a falu teljes lakossága járványban szenvedett, visszautasította a kérést, mire Kargath dühöngve elvonult . Rájött, hogy túl kevés harcosa maradt ahhoz, hogy bármilyen módon közbeléphessen, így inkább úgy döntött kiszáll a háborúból és majd, amikor erősebb és felkészültebb lesz, visszafoglalja a Pokoltűz Fellegvárat.

A háború után Szerkesztés

A visszavágás lehetősége Magtheridon veremúr szinrelépésével megteremtődött. A veremúr saját vérével itatta meg a Széthasadt Kéz klánjának megmarat tagjait, akik így Káosz (fel) orkokká váltak. A démoni segítségnek és a bennük csörgedező démoni vérnek köszönhetően visszafoglalták a Fellegvárat. Így kezdődött meg Magtheridon uralma a Fekete Templomban. Magtheridon több orkot is kiválogatott a klán tagjai közül és magával vitte őket új otthonába. Ezen orkok közül hatot tábornokokká nevezett ki, köztük testőrét is.


A Jeges TrónSzerkesztés

Kargath nemsoká új mestert szolgált, Szélvihar Illidan-t, de uralma teljesen új kort hozott a Másvilág (Outland) földjére . Magtheridont leváltották, ork szolgáit pedig elbocsátották. Illidan kikiáltotta magát a Templom és egész Másvilág uralkodójává. A Másvilág uralkodójaként, Illidan irányítása alá vette mind Kargathot mind az egész klánját a Pokoltűz Fellegvárban.

Köztes időszakSzerkesztés

A végül soha el nem készült Warcraft Adventures: Lord of the Clans játékban úgy túnt, mintha ő is átkelt volna az átjárón, mielőtt összeomlott.

Míg Ner'Zhul számos átjárót nyitott meg Azeroth földjére, addig Draneor elkezdett széthasadni. Pokolsikoly Grom, látva hogy Ner'Zhul őrült tervei akár egész fajával végezhet, klánja maradékát magához toborozta és elmenekült Azeroth viszonylagos biztonságot nyújtó világába. A World of Warcraftban a Széthasadt Kéz több tagja is Thrall szolgálatában áll, mialatt Kargath a Másvilágon ragadt. A Széthasadt Kéz ezen harcosai valószínűleg a Csatadal klánj és a Vérző Mélység klán harcosai után együtt menekültek Azerothba, mielőtt az átjáró felrobbant. Habár Kargath a Warcraft Adventures című játékban meglelhető Azerothban, ahol továbbra is a Széthasadt Kéz klán vezetője. Ő volt a klánvezérek közül az egyik, Végzetpöröly illetve Halálszem Killrog mellett, akik részt vettek a Viharok Oltárán tartott összejövetelen. Thrall őket is igyekszik meggyőzni, hogy csatlakozzanak az új Hordához.

Habár ez valószínüleg soha nem történt meg, mivel a játékot még elkészülése előtt törölték, és egyetlen hivatkozás sem utalt hasonló eseményekre. A Klánok Ura címú regényben sem esik ilyesmiről szó. A jelenlegi álláspont szerint a Másvilágon maradt, ahol tovább vezeti klánja maradékát és az Illidarikat.

A Lángoló Kereszteshadjárat (Burning Crusade)Szerkesztés

Kargathboss.jpg
Kargath máig a Pokoltúz Fellegvárban található, mint a Káosz Orkok vezetője, és mint -ironikus módon- Maghterindon őrzője. Jelenleg fogja látja el Illidan seregeit démonvérrel a további Káosz orkok megteremtéséhez. Habár a Szövetség és a Horda kényszerszövetsége alatt, Kargath ostrom alá került.

Úgy tűnik, hogy időközben másik karját egy kardszerű fegyverre cserélte, ahogy megannyi alattvalója is tette. A játékban a játékos által megszerezhető Bladefist is ez a fegyver, nem pedig az eredeti.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki