FANDOM


{{{név}}}
[[Kép:{{{kép}}}|200px]]
Frakció/Hovatartozás {{{frakció}}}
Vezető {{{vezető}}}
Kasztok {{{kaszt}}}
Otthon {{{otthon}}}
Főváros {{{főváros}}}
Hátas {{{hátas}}}
Elsődleges nyelv {{{elsődleges nyelv}}}


A naaru egy érző energiával rendelkező dimenzióutazó faj, amely mély meggyőződéssel követi a Teremtés Szent Fényét ugyanúgy, mint ahogy Azeroth paplovagjai is teszik. A naaru áldotta meg a draenei fajt, hogy segítse őket küzdelmükben. Ezek a teremtmények mindig készen állnak arra, hogy megállítsák a Lángoló Légiót.

Nevüket ki lehet ejteni úgy, mint naru (elhagyva a második "a" betűt), de maradhat egyszerűen naaru is.

Történelem Szerkesztés

Naaru1.jpg

A'dal, a Sha'tar naaru vezető Shattrath városában

Amikor Sargeras és a Lángoló Légió megjelent Argus világában, és elkezdte megfertőzni az eredar fajt, egy eredar vezető, Velen segítségért könyörgött. A naaru jelent meg, prayed for help. The naaru appeared, és felajánlották, hogy megmentik Velent és a többi tiszta elméjű eredar. Velen és az ő frakciója ezt elfogadta, és önmagukat draeneieknek, "menekülteknek" nevezték el. A draenei hamar megszöktek Argusról pártfogóik által biztosított dimenzióhajók segítségével.

A draenei utazás alatt a titokzatos naaru faj megáldotta őket a Fényből eredő tudással és erővel. A naaru elmagyarázta, hogy a kozmoszban számtalan más erő is létezik, akik ugyancsak a Lángoló Légió ellen vették fel a harcot. Egy nap majd a naaru egységbe kovácsolja ezeket az erőket, a Fény megállíthatatlan hadseregévé. Mélyen magukénak érezvén a naaruk szavait, a draenei megesküdött a Fény becsületére és magává tette a naaruk önzetlen ideáit.

Pontosan a Légió, és azerothiak Külvilágban (Outland) való megjelenését követően a naaru mozgásba hozta a Tempest Keep rendszert és felhasználta azt a Külvilág megfigyelésére. Az erődöt később a vérelfek ostromolták meg, de a sin'dorei megtalálta a hajón lévő egyetlen naarut, M'urut.

A Napkút Fennsíknál (Sunwell Plateau) Velen úgy jellemezte M'uru esszenciáját, mint amely "a Teremtés fényében fürdik - úgymond igazságosabb a Hajnalnál (sic!)." Ez a megállapítás M'uru-ra (és a többi naarura) is vonatkozhat, akik a Teremtés hajnalán születtek.

Spekuláció Szerkesztés

Technológia Szerkesztés

A külvilági Netherstorms ("Éterviharok") területén található Tempest Keep ("Viharerőd") dimenzióközi erődítménye, valamint az Azeroth világában lezuhant Exodar is a naaru technológia példái.

Vélhetőleg a naaru-k a mágia magasabb szintű ismeretével, és másvilági nyersanyagok, régensek felhasználásával alkották meg ezeket a különös építményeket. A legjellegzetesebb példája, a Viharerdő külsőre fényes, kristályos szerkezet, amely minden más, azerothi civilizáció által megalkotott létesítménytől impozánsabb látványt nyújt, ugyanakkor valamiféle "mágus" építészeti stílusjegyeket is hordozz magán, ami megfigyelhető a non-figuratív díszítőművészetben, és az épületek belső kialakításában is. Az eddigi ismeretek alapján a Viharerdő egyfajta "automatizált" védelmi rendszerként funkcionál, amely képes repülni, valamint teleportálni önmagát, és bármi mást is.

A naaru technológia egyik legszembetűnőbb sajátossága a repülése való képesség. A WarCraft történelmét alaposan megrendítheti egy ilyesfajta technológiai ismeret, mivel ez sokkal inkább a sci-fi (tudományos-fantasztikum) területe, de ha logikusan belegondolunk, ez nem lehet tisztán technológia. Azeroth világában is megfigyelhető ez a jelenség, maga Dalaran városa is magasan a northrendi Kristálydal erdeje (Crystalsong Forest) felett lebeg, és a várost vezető Kirin Tor mágusegyesület is készít erőteljes védelmi rendszereket, az Arkán Tornyokat (Arcane Tower). A Csapás nekropoliszai (például Naxxramas) is önmaguktól repülnek, és képesek hatalmas távolságokat megtenni. Ezek pedig nem technológia, hanem a mágia felhasználása útján jelentek meg.

A goblin és a gnóm technológia is van olyan fejlett, mint a naaruké, de a mágia ilyen mélységes ismerete miatt a magasan fejlett sci-fi technológia illúzióját keltheti. Ilyen technológiát pedig a csillaghajók használnak fel, ezért elképzelhető, hogy a naaruk úgy használják fel a Fény adta erőt energianyerésre, mint nukleáris fúzió, vagy mint anyagi megsemmisülés (anyag-antianyag kölcsönös pusztulása során fellépő energia). De az is lehet, hogy egyszerűen nem lehet a naaru technológiát megkülönböztetni a mágiától.

Mindazonáltal, bár a naaruk ismerete továbbra is hiányos, mégis úgy tűnik, hogy megjelenésükkel ők lettek a legerősebb "jók" is. Például amikor a játékos egy halott paplovag lelkét akarja megmenteni a Csapás átkától, először az éjelf természetszellemek őreitől, majd Alexstrasza, az Élet Aspektusától kér áldást a megtisztuláshoz. Ennek ellenére sem a félisteni hatalom, sem a titáni kegyelt életadó lehelete nem segíti, csak a Naaruk rendelkeznek annyi hatalommal, hogy megtörve a Csapás rontását, felszabadítsák az elesett lovag lelkét.

Biológia Szerkesztés

ExNaaru.jpeg

O'ros, mint az egyetlen naaru Exodar városában.

A naaru a Fény kristályainak szilánkjaiból áll, amelyek a központi "szív" körül vízszintesen forognak.

A naaru halhatatlan teremtmény. Amikor fizikai formájában sérülés éri, az energiája fog egyre jobban elveszni, mígnem belép a "csökkent" avagy az "elsötétedett" állapotba, amikor is már teljesen meggyengül, és az üresség energiáit kezdi termelni. Az energia visszaalakításához, tehát maga a regeneráció eltarthat akár egyezer évig is. Mindazonáltal úgy tűnik, hogy az elsötétedett naaru részben önmaga uraként a faj megbecsült ideáinak követője marad, de "testét" aljas célokra, mint például ürességlények előállítására használják fel. Egyelőre ismeretlen, hogy ez a ciklus külső katalizátor nélkül is létrejöhet vagy sem. Az ismert elsötétedett naaruk D'ore, M'uru, és K'ure.

Egy naaru elsötétedett állapota jelentősen különbözik a valódi haláltól. Mint M'uru esetében, egy naaru elhalálozása után egy "szikrát" hagy maga után.

Nincsenek arról megbízható ismeretek, hogy a naaru rendelkezik elkülöníthető nemiséggel. K'ure, A'dal, és M'uru angol szövegeiben "he", tehát az 1. szám/3.személy férfi "ő" megfelelőjét használják, így arra lehet következtetni, hogy férfiak, de elképzelhető, hogy mindegyik nemtelen, nemiséget pedig csak azok a fajok látnak bennük, aki rendelkeznek szexuális szaporodással, így vélhetőleg a Teremtés hajnalán a Naaru "születése" más módon zajlott le.

Sötét vagy Világos ? Szerkesztés

Néhány játékos megjegyzést tett a naaruk tökéletessége, és önzetlensége ellen. Sokat úgy gondolják, hogy a naarukat hátsó szándékok vezérlik, vagy létezik egy ezidáig ismeretlen "sötét" naaru frakció. D'ore ezt mondta magának,

"A Fény nem létezhet Üresség nélkül."

Ez nem lehetetlen, hiszen bár a Naaru a tiszta fény és jóság példái, létezhet poláris ellentétük is - tehát a naaruk vagy más fajok ismerhetnek a sötétség, és a gonoszság oldalán állókat is, még ha az eddigi ismertek jók és tiszták. Ennek ellenére bár maga D'ore jelenleg egy elsötétedett naaru, mégis jó szándékú lény. De az is lehet, hogy a Fény és Üresség természetének kettőssége, tehát egymás ellentétei csupán.

M'uru, aki most egy elsötétedett naaru, egy főellensége lett a Napkút Fennsíkban. Nem tisztázott, hogy ő most "gonosz", vagy egyszerűen az elsötétedett naaru meggyengült állapotát Kil'jaeden vagy Napjáró Kael'thas használta ki. Miután a játékosok a naaru életerejét teljesen lenullázzák, átalakul egy ürességistenné, név szerint Entropius-sá.

Kapcsolat az Ashbringer karddal Szerkesztés

Találgatások tárgya az is, hogy az Ashbringer ("Hamuhozó") nevű legendás pallos egyes elemei a Naaru-tól származnak, vagy legalábbis kapcsolatban áll velük.

Wrath of the Lich King Szerkesztés

A Boon of A'dal végén lefolyt esemény arra enged következtetni, hogy a Naaru is szerepet játszhat a Lich Király vereségében ugyanúgy, mint a Sárkányrendek és a Cenarion Circle ("Kenáriusz Kör"). Ez nem véletlen, hiszen az első Lich Királyt a Lángoló Légió egyik legnagyobb eredarja, Kil'jaeden hozta létre.

Frakciók és helyszínek Szerkesztés

Néhány naaru frakció jelen van a játékban, amelyeknél van mód hírnevet szerezni.

Eddigi frakciók:

SappedNaaru.jpeg

M'uru egy lefolyásos elszívó varázs hatása alatt

A 2.4 javítás előtt Silvermoon városának mélyén tartották fogva az elrabolt M'urut, akiből a vérelf varázslók csapolták le energiáit. Ez a naaru állt a vérlovagság létrejötte mögött is, mivel a belőle kinyert Szent Fényt használták fel a vérelf paplovagok.

Miután Napjáró Kael'thas kiadta a parancsot az elfeknek a dimenzióközti erődítmény lerohanására, gyorsan leverték az automata védelmi rendszert és megszerezték az azt körülvevő műholdakat. Az egyetlen valódi veszélyt az elfek számára egy magányos naaru jelentett, aki az erőd védelmi rendszerei mögött állt. Némi nehézségek árán Kael'thas legyőzte az energialényt, majd elvitette Quel'Thalas-ba, hogy ezzel csillapítsa mágiafüggő népe éhségét. Visszatérve Silvermoon városába, Magister Astalor Bloodsworn nem tartotta jó ötletnek ezt. Hosszú hónapok tanulása és kísérletezése után ő és társvarázslói megtanulták kezelni, és megfertőzni a naaru fénylő energiáját. Végül a varázslók megtanulták, hogy hogyan lehet a Fény hatalmát megosztani olyanokkal is, akik nem rendelkeznek ehhez megfelelő képességekkel. A naaru mágiájából táplálkozva a vérelfek képessé váltak a Fény hatalmát felhasználni a maguk céljaira.

A 2.4 javítás után Kael'thas elküldte Felblood ("Káoszvér") elfjeit Silvermoon városába, akik újfent elrabolták M'uru-t.

Ismert naaru-kSzerkesztés

Név Állapot Terület
IconSmall Naaru.gif A'dal Él Shattrath City mestere
IconSmall Naaru.gif D'ore Elsötétedett Auchindoun alatt van
IconSmall Naaru.gif G'eras Él Sha'tar kereskedő Shattrath városában
IconSmall Naaru.gif K'iru Él Sun's Reach ("Napkelte") területén jelenik meg, ha minden odaszóló küldetés befejeződött (2.4 javítás)
IconSmall Naaru.gif K'ure Elsötétedett A draenei exodust vezette Arguson a Oshu'gunban. Most a Lángoló Légió irányítja.
IconSmall Naaru.gif K'uri Él A'dal-lal és M'ori-val együtt jelenik meg a The Boon of A'dal végén
IconSmall Naaru.gif M'ori Él A'dal-lal és K'uri-val együtt jelenik meg a The Boon of A'dal végén
IconSmall Naaru.gifIconSmall VoidGod.gif M'uru Elsötétedett Megölhető A Tempest Keep technikusa, erejéből jöttek létre a vérlovagok, most Kael'thas irányítja. Főellenség a Napkút Fennsíkban, ahol átalakul Entropius-sá, egy ürességistenné, miután maga a naaru "meghalt".
IconSmall Naaru.gif Mi'xi Él Shattrath városának támadói űzték el.
IconSmall Naaru.gif O'ros Él Exodar védelmezője
IconSmall Naaru.gif V'eru Él Naaru Shattrath városában
IconSmall Naaru.gif Vision of Purity  <"A Tisztaság viziója"> Él Azuremyst szigetén fordulnak elő
IconSmall Naaru.gif Vision of the Forgotten <"A Feledés viziója"> Él Nagrandban és Terokkar erdejében fordulnak elő
IconSmall Naaru.gif Xi'ri Él A Sha'tari erők vezetője Illidan Stormrage szemben, A Fekete Templomon kívül található meg

Megjegyzések Szerkesztés

  • A karakterek bizonyos küldetések teljesítése után megszerezhetik a 'Champion of the Naaru' (A Naaru bajnoka) titulust.
  • Vannak feltevések arról, hogy a naaruk egykor Sargeras szövetségesei voltak, amikor ő még a gonoszság ellen harcolt. Talán Sargeras toborozta ezeket az energialényeket, hogy segítsék őt küzdelmében, de elhagyták a titánt, miután az elárulta őket.
  • Vannak feltevések arról is, hogy Azerothon ők képviselik a (nem-titáni) istenséget. A Warcraft Enciklopédia viszont világosan közli, hogy Elune az egyetlen igazi istennő, míg a titánok, és a naaruk nem istenek. Ez persze nem zárja ki Elune-nal való kapcsolatukat, de jobb, ha őt nem hasonlítsuk hozzájuk.
  • Khagar nyilatkozata és a Expedíció harca a Légióval a naaruk oldalán - A Szövetség, és a Horda lehet a "Fény seregének" előfutárai, igaz, a naaruk ígérte szerint a draenei is ennek részét képezheti.
  • A naaru a földi mitológiák és vallások által elképzelt angyal megfelelője.
  • Babiloni nyelven a "naru" jelentése "folyó isten", míg a "nūru" (pontosabban nuuru) a "fény".
  • A japánoknál a "naru" jelentése király.
  • A Beyond the Dark Portal regényben, amikor Turalyon parancsnok, és vezetése vallatott egy elfogott halállovagot, a naaru jelent meg Turalyon előtt, és bátorította őt, hogy döntése nyomán megállíthatja a Hordát.
  • A naaru-nak nincs egyetlen támadási animációja sem. Általában minden naaru (mint A'dal, M'uru, és Xi'ri) varázslatokkal támad.

HivatkozásokSzerkesztés

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki