FANDOM


Naga
Naga4
Faj

Unknown

Karakterosztály

Hullámok Papnője, Mágus, Naga Anomália, Varázsló, Bűvölő, Harcos, Sámán

Hovatartozás

Független, Ősi Isteni Erők, Illidan Erői

Helyszín

Azeroth, Nazjatar

TörténetSzerkesztés

Az Ősök Háborúja előtt és röviddel azután

Amikor a Sötét trollok egy törzse rátalált az Örökkévalóság Kútjára a tudatok tágulni kezdett. A testükön is jelentős változások következtek be. Arcuk kifinomult, agyaraik eltűntek, fülük vékonyodott. A hitük már nem a Loák köré épült, hanem a holdistennő, Elune köré. Megismerkedtek az Ősökkel (Ancient) és Cenariussal, akitől megtanulták a természet tanait. Törzsük neve kitörlődött és immár Kaldorei-eknek, azaz a Csillagok Gyermekeinek hívták őket. Kalimdoron (melyet ők neveztek el így és a jelentése az Örök Csillagfény Földje) kialakították a békés Kaldorei Birodalmat. Egykori fajuk birodalmai hirtelen támadni kezdték őket, ami ellen eleinte nem tudtak védekezni, ám pár tudós mesterkedéseinek köszönhetően elsajátították a mágiahasználatot és megszülettek az első mágusok. Miután a trollok már nem jelentettek fenyegetést a seregek visszatértek hazájukba és folytatták békés életüket. Jó kapcsolatot kezdtek ápolni a nomád taurenekkel, a barlangokban élő furbolgokkal és a nemrég birodalmat alapító pandarenekkel. Ám hamarosan egy új uralkodó került trónra, Azshara királynő, akinek szíve kemény volt, de külseje csodálatos. Az alattvalói kedvelték a királynőt, annak ellenére mennyi vasmarkú volt. Azshara főképp a varázslatok használatát tartotta fontosnak és a hold-imádatot elavultnak gondolta. A mágusokat ezért is halmozta el mindenféle jóval és különleges jogokkal.
Azshara2
Így a Kaldorei társadalom kezdett elkülönülni a civilekre és a nemesekre, akiket Nemesenszületetteknek neveztek. Azsharát hamarosan megszólította a Légió Ura, Sargeras, aki örök létet ígért neki. Ám a királynőnek mit sem számított az öröklét! Ennek ellenére Sargerasnan olyasmit látott, melyet egy azerothi férfiben sem: megfelelő férjet. Azshara megegyezett a démon úrral és jóváhagyta hadjáratát. Rövidesen portálok nyíltak a Kavargó Űrbe (Twisting Nether) és kezdetét vette az invázió. A békés kaldorei falvakat idővel tűz borította be és káosz uralkodott mindenhol. Szerencsére megérkezett az első druida, Haragvihar Malfurion és összeszedte a szedett-vedett társaságot, szerelme, Suttogószél Tyrande segítségével. Együtt hamarosan megszervezték az ellenállás és kezdetét vette a forradalom. Malfuriont sok mindenki támogatta, köztük az Ősökkel (Ancient) élükön Cenariussal, valamint a sárkányok, kiket Alexstrasza vezetett. A sárkányok megegyeztek, hogy készítenek egy fegyvert, melyet megáldva eredményesen használhatnak a Légió ellen. A varázsszer elkészítésére Neltharion, a Föld aszpektusa jelentkezett. Goblin szolgáival aranykorongba öntötte az esszenciát, majd a sárkányokra bízta, hogy áldják meg (és ezzel kössék magukat hozzá). Ezután Nelthariont bíztak meg a Sárkányléleknek nevezett eszköz használatával. A fekete sárkány a Nemesenszületett fővárosnál, Zin-azsharinál vívott csatába ment és ott vetette be először. Ám a démonok után egyenesen a kaldoreiekre irányította a korong láng-csóváját. Először Malygos vette észre Neltharion árulását és sárkány-rajával (Dragonflight) neki támadt. Ám ennek megszenvedték a kárát a kék sárkányok nagy része odaveszett a varázstárgy által, ami Malygos megőrüléséhez és 10.000 évre való eltűnéséhez vezetett. A vörös, zöld és bronz sárkányok azonnal oda siettek, ám Neltharion a fegyver segítségével átvette felettük az irányítást és próbababákként mozgatta őket.
Naga2
Azonban a sárkány romlottsága külsőjén is megjelent. Bőre alól láva tört fel, mely szétroncsolta a testét és visszavonulásra kényszerítette, de előtte szétszórta a sárkányokat, akik elmenekültek, nehogy a kék sárkányok sorsára jussanak. Ezután Nelthariont, Halálszárnyként, a fegyverét pedig Démonlélekként ismerték. Az ellenállásnak a sárkányok nélkül kellett ténykednie. Ekkor Malfurion egy elszánt tervvel lepte meg a nagy-közönséget. Az kívánta, hogy pusztítsák el az Örökkévalóság Kútját, amivel véget vethetnek a háborúnak. Habár a legtöbben ellenezték Elune papnőinek vezetője kiállt a druidáért és egy kis meggyőzés után Cenarius is támogatta az ötletet és ezzel biztossá vált a terv végrehajtása. Ám volt valaki, aki mindennél jobban ellenezte ezt, Haragvihar Illidan, aki Azsharához ment és elétárta az ellenállás tervét. A királynő épp Sargerassal társalgott, aki -látva új szolgáját- kiégette szemét és jutalomból két fénylő gömböt tett a helyére, mellyel láthatja a mágia-forrásokat. Azshara a személyi testőrségének vezetőjével, Varo'thennel Malfurion elfogására küldte Illidant. A két varázsló teljesítette a parancsot és a Malfurionnál talált Démonlelket (amit a druida a Smaragd Álmot felhasználva Halálszárny rejtekhelyéhez lopózott és megfosztotta a tárgytól) átszolgáltatták Azsharának. A Királynő Mannorothnak adta tovább, aki -ezt felhasználva- a Sargerasnak szánt portált erősítette. Ezt követően Tyrande kezébe került az ellenállás, aki rögtön megpróbálta kivitelezni szerelme tervét és Zin-azshari ostrom alá került. A bennt lévő Nemesenszülöttek éppen varázslatukat kántálták, amikor a harcosok meglepték őket. A palotában kibontakozott a káosz. Ezalatt Illidan ki ment a portálhoz és a mágiáját felhasználva megpróbálta a portált a visszájára fordítani, úgy hogy az ne küldjön, hanem szívjon démonokat. Tyrande figyelmeztetni akarta a varázslót, hogy ez veszélyes lehet, ám az elhallgattatta, így arra sem tudta figyelmeztetni, hogy varázslatába sötét elemek vegyültek. Sajnos Illidan nem tudta befejezni, amit elkezdett, mivel démonok támadtak rájuk és harcba bocsátkoztak. Egészen Malfurionig verekedték magukat, aki közölte, hogy visszaszerezte Varo'thentől a Démonlelket és az a terve, hogy azzal zárja be a portált. A kísérletet elkezdték, de hamarosan megszólította őket egy Ősi Isten (Old God), aki arra akarta felhasználni a fegyvert, hogy ő is kiszabaduljon, ám Malfurion és Illidan visszanyerték akaratukat. Ekkor -a Nemesenszülöttek által elkezdett, ám befejezetlen varázslat instabilitása végett- az Örökkévalóság Kútja felrobbant és bekövetkezett a Hasadás (Sundering). Rengetegen haltak meg, de akadtak olyanok is akik túlélték, mint Malfurion, Tyrande és Illidan. Ám nem mindenki úszta meg ennyivel. Azshara és a Nemesenszülöttek elsüllyedtek a palotával együtt és, ahogy egyre méllyebre kerültek csak a fény után kapkodtak.
Naga3
Ekkor megszólította őket egy Ősi Isten, aki alkut ajánlott: megmenti őket, ha cserébe a terveit juttatják előre. Azshara elfogadta az ajánlatot és hamarosan kipikklelyesedett a bőrük arcuk eltorzult a nők fején kígyók, míg a férfiak fején úszók jelentek meg. Tüdőjük befogadta a vizet és hamarosan kopoltyúvá alakult. Már nem voltak Kaldorei-ek. Sokkal többek voltak.. Nagák. Azshara a víz alján próbálta meg felépíteni királyságát, melyet Nazjatarnak nevezett el. Akadtak bőven ellenségei, kik a területért versenyeztek. Murlocok, kiknek királyságát gyorsan leverve üldözték ki őket a szárazföldre. Makrurák, akiknek királyság, Mak'aru az óceán legahatalmasabb katonai erejét jelentette, még közülük is sokan nagák áldozatául estek. Sokat harcoltak Neptulonnal is, aki nem volt hajlandó elismerni jelenlétüket. Ezalatt Azshara készült a bosszújára az egykori alattvalói ellen, terveket szövögetett...

III. Háború

Pár adósságot behajtva Illidan nagákat hívott elő a tenger mélyéről, hogy azokkal szövetkezve hajtsa végre nagyszabású tervét. A segítségükkel megszerezte Sargeras Szemét és azzal együtt ment el Dalaranba, ahol megkezdte Északszirt szétválasztását. Ekkor közbe lépett Malfurion, aki -miután Tyrande-et megmentették a Falkától (Scourge)- száműzte testvérét. Illidan a bukása ellenére nem keseredett el, sőt újabb tervei lettek, melyeket a Külső Földeken (Outland) óhajtott végre hajtani. Sajnos időelőtt el lett fogva, Sötétdal Maiev (Maiev Shadowsong) által. Ám Lady Vashj és Kael'thas Herceg kimentették és együtt -a Kavargó Űrbe nyitott portálok bezárása után- elfoglalták a Külső Földeket és birtokba vették a Fekete Templomot. Ekkor megjelent Kil'jaeden és számonkérte Illidant bukásáért, aki erre újabb ígéretet tett neki a Lidérc Király megbuktatására. Együtt felutaztak Északszirtre, ahol versenyfutásba kezdtek Arthas erőivel, de kikaptak így visszamenekültek a Külső Földekre. Korábban is feltűntek, ők segítettek Kael'thasnak végigcsinálni egy küldetést, mely egy folyón keresztül vezetett. Ráadásul a behatásukra csatlakozott Kael'thas Illidan erőihez.
Lady Vashj

World of Warcraft

Amikor Azshara elérkezettnek látta az időt előrelépéseket tett a Szövetség és a Horda ellen és Azeroth majdnem minden tengepartján megjelentek.

Burning Crusade

Amikor Lord Kazzak által újra megnyílik a Sötét Portál a Horda és a Szövetség erői átlépnek rajta, majd komoly csatározásokba kezdenek a legtöbb lakójával. Köztük a Zangarmarsh-ba betelepülő nagák ellen is, akiknek vezetőjét, Lady Vashjt megölve, a Kígyóoltár Kamrákban (Serpenshrine Cavern) véget vetettek az Outland-i nagák ténykedésének.

Wrath of the Lich King

Északszirten is fellelhető pár naga a melegebb vizekben, mint Borean Tundra déli részén, ahol többek közt a Kvaldirok elpusztítására kérnek fel kalandorokat.

Cataclysm

A nagáknak szerencsés fordulatot hoz a Kataklizma. Mestereik, az Ősi Istenek megerősödnek, így ők is komolyan akciózni kezdenek. Részt vesznek Feathermoon Stronghold elsüllyesztésében, Sötétpart megszállásában (ahol maga Azshara is megjelenik) és Nazjatarban is komoly ellenállásuk van. Sajnos a Szövetség és a Horda bajnokai eddig szinte minden törekvésüket meghiúsitották, de még biztosan van valami az őrült királynő tarsolyában.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki