FANDOM


Minden faj esetén megjelenik egyfajta kulturális vallás, ami jól tükrözi értékeiket, félelmeiket és reményeiket. Bizonyos kultúrák Isteneket és félisteneket mint létező lényeket imádnak (bár ezen kultúrákon belül ez továbbra is vita tárgyát képezi), míg mások -bár megszemélyesítik hitük tárgyát- jól tudják, hogy ez csupán ideájuk megtestesülése, nem pedig létező lény. Léteznek vallások, ahol egy létező, de nem isteni eredetű entitás (pl.: Ragnaros) isteni státuszba kerül. A Warcraft világában valóban léteznek isteni hatalommal bíró kreatúrák (mint Elún istennő), az Ősistenek és Azeroth teremtése és változásai jórészt a Titánok műve.

A legtöbb vallásnak megvan a maga túlvilág-képe, olyan morális szabályokkal és tilalmakkal, melyek a túlvilági élet felé vezető utat egyengetik. A spirituális vezetők, akik ilyen úton vezetik népük tagjait általában sámánok vagy druidák. Egynéhány faj egy adott istenség felé imádkozik, kiknek szolgálói az adott vallás papjai.

Ismertebb vallások Szerkesztés

Az alábbi vallások a Warcraft univerzum jelenleg ismert vallásai:

A Szent Fény Szerkesztés

 • Tagok: Emberek, Vaskohói törpék, Vadpöröly törpék, Nemes tündék, Naaruk, Draeneiek, Fél-tündék, Vér-tündék, Worgenek
 • Szervezetek: Szent Fény Temploma, Ezüst Kéz, Ezüst Hajnal, Ezüst Keresztesek, Skarlát Kereszt, Fény Testvérisége, Sha'Tar-ok , Nemesek (The Aldor), Látnokok (The Scryers), Argus Keze, Vérlovagok

Sámánizmus Szerkesztés

 • Tagok: Orkok, Trollok, Taurenek, Draeneiek, Furbolgok, Vadpöröly klán , Tuskarrok, Tollas Vaddisznók (Quillboars), Goblinok, Ogrék
 • Szervezetek: A Föld Köre, A Mag'harok, A Kurenaiok

Druidizmus Szerkesztés

 • Tagok: Éjtündék, Taurenek, Fél-elfek, Vadpöröly Klán, Furblogok (vitatott),Worgenek, Nemes elfek (helyel-közzel)
 • Szervezetek: A Cenariusz Kör, A Cenarius expedíció

Elún Szerkesztés

 • Tagok: Éjtündék, Vadgyermekek(Wildkin), Furbolgok
 • Szervezetek: Elún Nővérei, Az Őrszemek

A Teremtők Titkai (Titánok) Szerkesztés

 • Tagok: Vaskohó törpéi
 • Szervezetek: A Kutatók tanácsa

Árny és Nekromancia Szerkesztés

 • Tagok: Élőholtak, Élő követők
 • Szervezetek: A Kárhozottak, Az Ostor, Az Elfeledett Árnyak, Az Ében Penge Lovagjai

Fel és Démonológia Szerkesztés

 • Tagok: Boszorkánymesterek, Démonok, Szatírok, Fel Orkok, Fel által fertőzött lények
 • Szervezetek: A Lángoló Légió, Az Illidarok, Az Árnytanács

Az Ősistenek követői Szerkesztés

 • Tagok: Nagák, Elementálok (a rend kialakulása előtt), Giraiok, Nerúbok
 • Szervezetek: Az Alkony Pörölye

Vudu és Loa Vudu Szerkesztés

 • Tagok: Trollok

Földhit Szerkesztés

 • Tagok: Pandák, Troggok, Tollas Vaddisznók, Koboldok

Arkánum Szerkesztés

 • Tagok: Emberek, Nemes tündék, Nagák, Gnómok, Vér tündék, Draeneiek, Élőholtak, Trollok,
 • Szervezetek: A Kirin'Tor, Az Élet Visszhangja

Sárkánykultusz Szerkesztés

 • Tagok: Emberek, Orkok, Draeneiek, Éjtündék, Sárkányfattyak
 • Szervezetek: A Sárkányfattyak kultistái, A Sárkányok Szektálya

Arckkoroc Szerkesztés

 • Tagok: Tengeri Óriások, Murlockok, Makkurák
 • Az Arckkorák

Kisebb Jelentőségű Vallások Szerkesztés

Furbolg Kultúra Szerkesztés

Bizonyos feljegyzések szerint primitív istenszerű entitáshoz is imádkoznak, de főként a természetben és a világszellemekben hisznek.APG 10

Éjtündék mint istenek Szerkesztés

A korai ember és törp vallásokban a Kaldoreiok, mint az árnyékban meghúzódó, tökéletes lényekként jelennek meg, akik isteni erőket uralnak. A Taurenek az éjtündékre sokáig csodálattal és félelemmel vegyes tisztelettel tekintettek, akik hihetetlen mágikus erők birtokában állnak, és jártasak a természet erőiben is.

Ogre kultúrák Szerkesztés

 • Az Ogrék szemében, a Csontzúzók Nath isten avatarjai. Egy olyan társadalomban, ahol a nyers erő mindenek felett áll, egy Csontzúzó igencsak közel áll ehhez az ideálképhez.
 • Nath az ogrék kultúrájában a háború istene, akit mind az ogrék, mind a fél-ogrék tisztelnek. A Mok'Nathal kifejezés azt jelenti "Nath fiai".

Tuskarr kultúra Szerkesztés

 • Tayutka
 • Karkut
 • Issliruk

Másvilági vallások Szerkesztés

 • Terokk/Rukhmar
  • Terokk a legnagyobb hős az [1] kák közt,gyakran hozzák összefüggésbe Rukhmar istennel. Akkor hagyta el népét, mikor a Rukhmar iránti imádat meggyengült, arra a következtetésre jutottak az arakkoák, hogy Terokk talán Rukhmar halandó megtestesülése volt . Nem ismeretes, hogy valóban egy és ugyanaz a lény, vagy két különálló entitás akit gyakran egyként emlegetnek Terokk legendáiban.
 • Anzu
  • Anzu a [2] [3] kák istene. A Holló Orákulumai azt jövendölik, hogy a Hollóisten egy nap majd eljő közéjük.
 • Murmur
  • Murmur a kozmosz egy dimenziójából származik, aki halandók számára felfoghatatlan jelenség. Már létrejötte pillanatában minden széthasadt körülötte. Murmur egy isten, akit ha megidéz egy halandó, arkán vagy sötét mágiával, az végül elpusztítja a megidézett világát. Az Árnytanács ezt az entitást kívánja a Másvilágra rászabadítani.

Murlock Kultúra Szerkesztés

 • A Mélység ura
 • A Mélység Anya
 • A Tengeri Boszorkány egy misztikus lény, aki valójában egy igen erős nága varázshasználó.